Small Bore Rifle Tattendorf 4. Mai 2002


Small Bore Rifle Light

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 27              
2.  KRENN Heinz 20              
3.  KUNES Rudolf 14              
4.  PUMMER Hubert 13              
5.  BINDER Walter 10 4            
6.  PFEFFER Thomas 10 2            
7.  TROJACEK Vladimir 9              
8.  SCHEIRICH Bela 7              

 

Small Bore Rifle Silhouette

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 32              
2.  BINDER Walter 18              
3.  DERGHAM Sherif 16              
4.  KRENN Heinz 15 5            
5.  PUMMER Hubert 15 3            
6.  HERDINA Josef 13              
7.  TROJACEK Vladimir 12              
8.  ZODER Herbert 8              
                   
  DERGHAM Sharif 23 *              

* Out of Competition

 

Small Bore Rifle Aggregate

Name Light Sil. Agg.
1.  LAMPRECHT Peter 27 32 59
2.  KRENN Heinz 20 15 35
3.  BINDER Walter 10 18 28
4.  PUMMER Hubert 13 15 28
5.  TROJACEK Vladimir 9 12 21
6.  DERGHAM Sherif   16 16
7.  KUNES Rudolf 14   14
8.  HERDINA Josef   13 13
9.  PFEFFER Thomas 10   10
10.  ZODER Herbert   8 8
11.  SCHEIRICH Bela 7   7

 


Results 2002

Last modified: May 06, 2002, 9:00