Österreichische Meisterschaft Field Pistol in Tattendorf am 22. September 2001


Field Pistol Production

Name Score R T P C SO    
1.  ZWIAUER Ernst 30         7    
2.  STRIEGL Sylvia 30 7       6 4  
3.  GRILLMAYER Horst 30 8       6 2  
4.  KLIMA Walter 28 7            
5.  KRENN Heinz 28 6            
6.  KUZMANIC Oskar 25              
7.  BINDER Walter 23 5            
8.  SCHALLMOSER Emil 23 2            
9.  BLOCHBERGER Ernst 20 8            
10.  HOLL Stefan 20 2            
11.  WELTER Johann 18              
12.  SCHACHINGER Thomas 14              
13.  SURBÖCK Christian 13              
14.  MATHUBER Johann 11              
15.  SKLENAR Leopold 10              

 

Field Pistol Scoped

Name Score R T P C SO    
1.  STRIEGL Sylvia 32 5       5    
2.  BINDER Walter 32         4    
3.  GRILLMAYER Horst 32 7       2    
4.  KLIMA Walter 31              
5.  SCHALLMOSER Emil 28              
6.  KRENN Heinz 26              
7.  WELTER Johann 23 7            
8.  ZWIAUER Ernst 23 4            
9.  KUZMANIC Oskar 23 3            
10.  MATHUBER Johann 22              
11.  SCHACHINGER Thomas 21              
12.  BLOCHBERGER Ernst 20              
13.  SKLENAR Leopold 14              

 

Field Pistol Aggregate

Name OS AS Sum
1.  GRILLMAYER Horst 30 32 62
2.  STRIEGL Sylvia 30 32 62
3.  KLIMA Walter 28 31 59
4.  BINDER Walter 23 32 55
5.  KRENN Heinz 28 26 54
6.  ZWIAUER Ernst 30 23 53
7.  SCHALLMOSER Emil 23 28 51
8.  KUZMANIC Oskar 25 23 48
9.  WELTER Johann 18 23 41
10.  BLOCHBERGER Ernst 20 20 40
11.  SCHACHINGER Thomas 14 21 35
12.  MATHUBER Johann 11 22 33
13.  SKLENAR Leopold 10 14 24
14.  HOLL Stefan 20   20
15.  SURBÖCK Christian 13   13

 


Results 2001

Last modified: October 03, 2001, 14:34