European Championship
Philippsburg-Ludvikovice 17.-25.8.2007
Small Bore Production
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold SAVINAINEN Petri FI 40         4 3 2
  Silver MÄKELÄ Sami FI 40         4 3 1
  Bronce GRANLUND Allan FI 40         3 3  
INT 1.  BOULOT Laurent FR 40         3 * 0 *  
  2.  LEMPOLA Esko FI 40         2 *    
  3.  JUNTUNEN Jorma FI 40         1 *    
  4.  ASTIER Robert FR 40         0 *    
  5.  RANCY Jean-Claude FR 39 10 9 10 10      
    HAKALA Pasi FI 39 10 9 10 10      
    VLASTIMIL Svarc CZ 39 10 9 10 10      
    SAARI Juha-Matti FI 39 10 9 10 10      
  9.  JYRÄ Jouni FI 39 9 10 10 10      
    RENELLA Christian FR 39 9 10 10 10      
    LEHTOSAARI Juhani FI 39 9 10 10 10      
    KOBELT Hans-Peter CH 39 9 10 10 10      
    ÄRVÄS Rauno FI 39 9 10 10 10      
  14.  BRUGIERE Alain FR 38 9 9 10 10      
    SALMIJÄRVI Marjo FI 38 9 9 10 10      
    BONNET Jean-Claude FR 38 9 9 10 10      
    ROUHOVA Petra CZ 38 9 9 10 10      
  18.  GUILLOU Laurent FR 38 8            
  19.  KRENN Heinz AT 37 10            
  20.  AUPRETRE Dominique FR 37 9            
  21.  MÜLLER Jürg CH 36 10            
  22.  CHMELIK Ivan CZ 36 9            
  23.  SCHRENK Andreas AT 36 8 9          
  24.  ROUHOVA Katerina CZ 36 8 8 10 10      
    NEUMANN Heinz-Peter DE 36 8 8 10 10      
  26.  KLIMA Walter AT 36 7            
  27.  LEITHNER Rudolf AT 35              
  28.  AIRAS Vesa FI 33              
  29.  REEB Thomas DE 31              
  30.  BINDER Walter AT 30              
  31.  FOISEL Georg DE 29              
  32.  BARBET Thierry FR 28              
  33.  PAOLINI Bernhard CH 18              
A 1.  AIRAS Jussi FI 39              
  2.  STÜHRK Manfred DE 31              
B 1.  VAN DEN BANDT Peter NL 36              
  2.  WENDT Jürgen DE 31              
  3.  PFENNINGER Heinrich Max CH 23              
  4.  MARILENA Zampa IT 15              
  5.  KOWALSKI Jürgen DE 14              
* We have no score for shoot off - so we use numbers to sort the shooters !!!!


Small Bore Revolver
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold VLASTIMIL Svarc CZ 40              
  Silver JUNTUNEN Jorma FI 39         3 5  
  Bronce RANCY Jean-Claude FR 39         3 4  
INT 1.  ÄRVÄS Rauno FI 39         2 3 2
  2.  RENELLA Christian FR 39         2 2  
  3.  JYRÄ Jouni FI 39         1    
  4.  BOULOT Laurent FR 39         0    
  5.  ROUHOVA Katerina CZ 38 10 8 10 10      
    KOBELT Hans-Peter CH 38 10 8 10 10      
  7.  SAVINAINEN Petri FI 38 9            
  8.  LEHTOSAARI Juhani FI 38 8            
  9.  MÄKELÄ Sami FI 37 9 8 10 10      
    ROUHOVA Petra CZ 37 9 8 10 10      
  11.  BRUGIERE Alain FR 37 8 10          
  12.  ASTIER Robert FR 37 8 9          
  13.  LEMPOLA Esko FI 37 7            
  14.  BONNET Jean-Claude FR 36 9            
  15.  HAKALA Pasi FI 36 8 9          
  16.  GUILLOU Laurent FR 36 8 8          
  17.  AUPRETRE Dominique FR 36 7 9 10 10      
    MÜLLER Jürg CH 36 7 9 10 10      
  19.  SALMIJÄRVI Marjo FI 35 10 8          
  20.  SAARI Juha-Matti FI 35 10 5          
  21.  GRANLUND Allan FI 35 8            
  22.  KLIMA Walter AT 35 7            
  23.  UTZMANN Peter DE 33 7 7          
  24.  SCHRENK Andreas AT 33 7 6          
  25.  CHMELIK Ivan CZ 32 7            
  26.  BINDER Walter AT 32 6            
  27.  PAOLINI Bernhard CH 31              
  28.  REEB Thomas DE 30              
  29.  KRENN Heinz AT 25              
A 1.  AIRAS Vesa FI 35              
  2.  AIRAS Jussi FI 31              
B 1.  KOWALSKI Jürgen DE 27              
  2.  WENDT Jürgen DE 17              
  3.  PFENNINGER Heinrich Max CH 14              


Small Bore Standing
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold GUILLOU Laurent FR 34              
  Silver BOULOT Laurent FR 32              
  Bronce RANCY Jean-Claude FR 31         0 2  
INT 1.  BARBET Thierry FR 31         0 1  
  2.  BRUGIERE Alain FR 30         2    
  3.  ROUHOVA Katerina CZ 30         1    
  4.  ASTIER Robert FR 30         0    
  5.  FIALA Petr CZ 29 7            
  6.  SAVINAINEN Petri FI 29 6            
  7.  VLASTIMIL Svarc CZ 29 5            
  8.  AUDOIN Daniel FR 28 5 7          
  9.  ZWIAUER Ernst AT 28 5 6          
  10.  STRIEGL Sylvia AT 28 4            
  11.  KOUKAL Jiri CZ 27 7            
  12.  RUDZINSKY Gerard FR 27 6            
  13.  LEMPOLA Esko FI 26 7            
  14.  KLIMA Walter AT 26 5            
  15.  CHMELIK Ivan CZ 26 4            
  16.  AUPRETRE Dominique FR 25              
  17.  KOBELT Hans-Peter CH 24 7            
  18.  JYRÄ Jouni FI 24 6            
  19.  JUNTUNEN Jorma FI 23 4 6 5 8      
    CHAMAYOU Gabriel FR 23 4 6 5 8      
  21.  RENELLA Christian FR 23 4 4          
  22.  BINDER Walter AT 23 4 3          
  23.  LEITHNER Rudolf AT 21              
  24.  MÜLLER Jürg CH 20              
  25.  ÄRVÄS Rauno FI 19 5            
  26.  BONNET Jean-Claude FR 19 4            
  27.  LEHTOSAARI Juhani FI 17 4            
  28.  FESS Michael DE 17 3            
  29.  GARSKE Manfred DE 16              
  30.  PAOLINI Bernhard CH 15 4 1          
  31.  SAARI Juha-Matti FI 15 4 0          
  32.  KRENN Heinz AT 15 3            
  33.  FOISEL Georg DE 10              
A 1.  ROUHOVA Petra CZ 25              
  2.  SALMIJÄRVI Marjo FI 21              
  3.  GRANLUND Allan FI 20              
  4.  AIRAS Jussi FI 18              
  5.  PFENNINGER Heinrich Max CH 16              
B 1.  ENDER Regina AT 26              
  2.  VEJVODA Zdenek CZ 21              
  3.  STIBIG Gerald DE 20 3 4 8        
  4.  FRYDL Vaclav DE 20 3 4 6        
  5.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 19              
  6.  AIRAS Vesa FI 18 3 4          
  7.  MERKEL Rudolf DE 18 3 3          
  8.  WENDT Jürgen DE 18 0            
  9.  MARILENA Zampa IT 14              
  10.  VEJVODA Marie CZ 13 3            
  11.  SCHUH Sandra DE 13 2            


Small Bore Unlimited
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold ÄRVÄS Rauno FI 40         5    
  Silver GUILLOU Laurent FR 40         4 5  
  Bronce BOULOT Laurent FR 40         4 3  
INT 1.  LEMPOLA Esko FI 40         4 2  
  2.  SAVINAINEN Petri FI 40         3 4  
  3.  MÜLLER Jürg CH 40         3 3  
  4.  VLASTIMIL Svarc CZ 40         3 2  
    BONNET Jean-Claude FR 40         3 2  
  6.  MÄKELÄ Sami FI 40         3 0  
  7.  ROUHOVA Katerina CZ 40         2    
    LEHTOSAARI Juhani FI 40         2    
    BRUGIERE Alain FR 40         2    
  10.  ROUHOVA Petra CZ 40         1    
  11.  FOISEL Georg DE 40         0    
  12.  AUPRETRE Dominique FR 39 10 9 10 10      
    CHMELIK Ivan CZ 39 10 9 10 10      
  14.  ASTIER Robert FR 39 9 10 10 10      
    GRANLUND Allan FI 39 9 10 10 10      
    JUNTUNEN Jorma FI 39 9 10 10 10      
    RANCY Jean-Claude FR 39 9 10 10 10      
    KOBELT Hans-Peter CH 39 9 10 10 10      
  19.  JYRÄ Jouni FI 38              
  20.  RENELLA Christian FR 37 9            
  21.  KLIMA Walter AT 37 8 9 10 10      
    AIRAS Jussi FI 37 8 9 10 10      
  23.  BINDER Walter AT 36 9 8          
  24.  REEB Thomas DE 36 9 7          
  25.  SALMIJÄRVI Marjo FI 36 7            
  26.  KRENN Heinz AT 35 9            
  27.  SAARI Juha-Matti FI 35 7 10          
  28.  LEITHNER Rudolf AT 35 7 8          
  29.  AIRAS Vesa FI 34 7 9          
  30.  PAOLINI Bernhard CH 34 7 8          
A 1.  STÜHRK Manfred DE 21              
B 1.  WENDT Jürgen DE 35              
  2.  VAN DEN BANDT Peter NL 34              
  3.  VEJVODA Marie CZ 33              
  4.  KOWALSKI Jürgen DE 26              
  5.  PFENNINGER Heinrich Max CH 23              
  6.  SCHUH Sandra DE 22              
  7.  NAGHTEN John IE 16              


Small Bore Pistol Aggregate
Name Nation P R S U Sum
1.  BOULOT Laurent FR 40  39  32  40  36 37 39 39 151
2.  RANCY Jean-Claude FR 39  39  31  39  38 33 39 38 148
3.  VLASTIMIL Svarc CZ 39  40  29  40  35 36 38 39 148
4.  GUILLOU Laurent FR 38  36  34  40  35 34 40 39 148
5.  SAVINAINEN Petri FI 40  38  29  40  35 34 39 39 147
6.  ASTIER Robert FR 40  37  30  39  32 36 39 39 146
7.  BRUGIERE Alain FR 38  37  30  40  35 33 38 39 145
8.  ROUHOVA Katerina CZ 36  38  30  40  33 33 40 38 144
9.  LEMPOLA Esko FI 40  37  26  40  34 34 37 38 143
10.  JUNTUNEN Jorma FI 40  39  23  39  33 35 35 38 141
11.  JYRÄ Jouni FI 39  39  24  38  35 31 37 37 140
12.  KOBELT Hans-Peter CH 39  38  24  39  35 31 34 40 140
13.  ROUHOVA Petra CZ 38  37  25  40  33 33 37 37 140
14.  RENELLA Christian FR 39  39  23  37  32 31 37 38 138
15.  ÄRVÄS Rauno FI 39  39  19  40  33 34 35 35 137
16.  AUPRETRE Dominique FR 37  36  25  39  32 30 36 39 137
17.  GRANLUND Allan FI 40  35  20  39  34 30 34 36 134
18.  LEHTOSAARI Juhani FI 39  38  17  40  31 30 35 38 134
19.  KLIMA Walter AT 36  35  26  37  27 32 37 38 134
20.  BONNET Jean-Claude FR 38  36  19  40  32 30 36 35 133
21.  CHMELIK Ivan CZ 36  32  26  39  30 25 39 39 133
22.  MÜLLER Jürg CH 36  36  20  40  35 32 34 31 132
23.  SALMIJÄRVI Marjo FI 38  35  21  36  28 31 37 34 130
24.  AIRAS Jussi FI 39  31  18  37  24 28 36 37 125
25.  SAARI Juha-Matti FI 39  35  15  35  31 24 35 34 124
26.  BINDER Walter AT 30  32  23  36  23 26 39 33 121
27.  AIRAS Vesa FI 33  35  18  34  25 30 35 30 120
28.  KRENN Heinz AT 37  25  15  35  25 22 32 33 112
29.  WENDT Jürgen DE 31  17  18  35  14 26 29 32 101
30.  PAOLINI Bernhard CH 18  31  15  34  18 16 32 32 98
31.  PFENNINGER Heinrich Max CH 23  14  16  23  19 11 23 23 76


Big Bore Production
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold BONNET Jean-Claude FR 40         4 3  
  Silver HAKALA Pasi FI 40         4 2  
  Bronce LEHTOSAARI Juhani FI 40         3 3  
INT 1.  LEMPOLA Esko FI 40         3 2 4
  2.  RANCY Jean-Claude FR 40         3 * 2 * 2 *
  3.  DREILICH Ludwig DE 40         3 2 1
  4.  BRUGIERE Alain FR 40         2    
  5.  MÄKELÄ Sami FI 40         1    
    JUNTUNEN Jorma FI 40         1    
    GUILLOU Laurent FR 40         1    
  8.  ASTIER Robert FR 39 10 10 9 10      
    SAARI Juha-Matti FI 39 10 10 9 10      
  10.  BOULOT Laurent FR 39 10 9 10 10      
    JYRÄ Jouni FI 39 10 9 10 10      
    RENELLA Christian FR 39 10 9 10 10      
    MATHUBER Johann AT 39 10 9 10 10      
  14.  KOBELT Hans-Peter CH 39 9 10 10 10      
    ÄRVÄS Rauno FI 39 9 10 10 10      
    CHMELIK Ivan CZ 39 9 10 10 10      
  17.  KLIMA Walter AT 38 10            
  18.  KRENN Heinz AT 38 9            
  19.  BARBET Thierry FR 37 10            
  20.  SURBÖCK Christian AT 37 9 10          
  21.  SAVINAINEN Petri FI 37 9 8          
  22.  PIIRTO Hannu FI 37 8            
  23.  BINDER Walter AT 36              
  24.  EISL Jörg DE 35 9            
  25.  AUPRETRE Dominique FR 35 6            
  26.  MÜLLER Jürg CH 34 7 7 10 10      
    KOUKAL Jiri CZ 34 7 7 10 10      
  28.  PAOLINI Bernhard CH 31              
  29.  CHAMAYOU Gabriel FR 30 9            
  30.  SALMIJÄRVI Marjo FI 30 6            
  31.  THEELEN Harrie NL 28              
  32.  UTZMANN Peter DE 23              
  33.  REEB Thomas DE 22              
  34.  ZOTTER Maria AT 20              
A 1.  AIRAS Vesa FI 33              
B 1.  KOWALSKI Jürgen DE 27              
  2.  VAN DEN BANDT Peter NL 24              
  3.  MAURIZIO Mattelloni IT 15              
  4.  PIERANGELO Tulisso IT 3              
* There must be an shoot off !!!


Big Bore Revolver
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold CHMELIK Ivan CZ 40         4    
  Silver RANCY Jean-Claude FR 40         2    
  Bronce LEMPOLA Esko FI 39         5    
INT 1.  LEHTOSAARI Juhani FI 39         3    
  2.  DREILICH Ludwig DE 39         2    
  3.  HAKALA Pasi FI 38         4    
  4.  ASTIER Robert FR 38         3 *    
  5.  PIIRTO Hannu FI 38         2 *    
  6.  KOBELT Hans-Peter CH 38         1 *    
    BRUGIERE Alain FR 38         1 *    
  8.  SAARI Juha-Matti FI 38         0 *    
  9.  SAVINAINEN Petri FI 37 9            
  10.  BOULOT Laurent FR 37 8 10 9 10      
    BONNET Jean-Claude FR 37 8 10 9 10      
  12.  GUILLOU Laurent FR 37 7            
  13.  MATHUBER Johann AT 36 9            
  14.  MÄKELÄ Sami FI 36 8            
  15.  AUPRETRE Dominique FR 35              
  16.  BINDER Walter AT 34 9            
  17.  RENELLA Christian FR 34 7            
  18.  KLIMA Walter AT 33              
  19.  JUNTUNEN Jorma FI 32 8            
  20.  THEELEN Harrie NL 32 6            
  21.  ÄRVÄS Rauno FI 32 3            
  22.  PAOLINI Bernhard CH 31 8            
  23.  BARBET Thierry FR 31 7            
  24.  KOUKAL Jiri CZ 31 6            
  25.  EISL Jörg DE 30 6            
  26.  KRENN Heinz AT 30 4            
  27.  MÜLLER Jürg CH 29              
  28.  SURBÖCK Christian AT 23              
  29.  CHAMAYOU Gabriel FR 21              
A 1.  GRANLUND Allan FI 34              
B 1.  ZOTTER Maria AT 25              
  2.  SCHMITT Rainer DE 13              
  3.  WENDT Jürgen DE 12              
* We have no score for shoot off - so we use numbers to sort the shooters !!!!


Big Bore Standing
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold SAVINAINEN Petri FI 32              
  Silver AUPRETRE Dominique FR 31         2 *    
  Bronce BONNET Jean-Claude FR 31         1 *    
INT 1.  RANCY Jean-Claude FR 30              
  2.  BRUGIERE Alain FR 29         1 *    
  3.  KOBELT Hans-Peter CH 29         0 *    
  4.  SAARI Juha-Matti FI 26 4 7          
  5.  LEMPOLA Esko FI 26 4 6          
  6.  GUILLOU Laurent FR 26 4 5          
  7.  DREILICH Ludwig DE 24 3 5          
  8.  KRENN Heinz AT 24 3 3          
  9.  PIIRTO Hannu FI 23 6            
  10.  ASTIER Robert FR 23 4            
  11.  HAHNE Daniela DE 22 5 5          
  12.  PAOLINI Bernhard CH 22 5 3          
  13.  BOULOT Laurent FR 22 5 2          
  14.  FIALA Petr CZ 22 3 5          
  15.  AUDOIN Daniel FR 22 3 4          
  16.  ÄRVÄS Rauno FI 21 5            
  17.  HAKALA Pasi FI 21 4            
  18.  RENELLA Christian FR 21 3            
  19.  BINDER Walter AT 20 4            
  20.  JUNTUNEN Jorma FI 20 2            
  21.  ROUHOVA Katerina CZ 19              
  22.  CHAMAYOU Gabriel FR 18              
  23.  LEHTOSAARI Juhani FI 16 3            
  24.  RUDZINSKY Gerard FR 16 2 4          
  25.  FESS Michael DE 16 2 3          
  26.  KLIMA Walter AT 15              
  27.  BARBET Thierry FR 14              
  28.  KOUKAL Jiri CZ 13              
  29.  MÜLLER Jürg CH 11              
A 1.  MERKEL Rudolf DE 19              
  2.  MAURIZIO Mattelloni IT 18              
  3.  SURBÖCK Christian AT 17              
  4.  EISL Jörg DE 16              
  5.  GARSKE Manfred DE 11 2            
  6.  FRYDL Vaclav DE 11 1            
  7.  MATHUBER Johann AT 10              
B 1.  VEJVODA Zdenek CZ 13              
  2.  STIBIG Gerald DE 11              
* We have no score for shoot off - so we use numbers to sort the shooters !!!!


Big Bore Unlimited
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold JUNTUNEN Jorma FI 40         2 4  
  Silver RANCY Jean-Claude FR 40         2 3 4
  Bronce HAKALA Pasi FI 40         2 3 3
INT 1.  BONNET Jean-Claude FR 40         2 2  
  2.  KLIMA Walter AT 40         2 1  
  3.  CHMELIK Ivan CZ 40         1 2  
  4.  BINDER Walter AT 40         0 *    
    LEMPOLA Esko FI 40         0 *    
    JYRÄ Jouni FI 40         0 *    
    BRUGIERE Alain FR 40         0 *    
    DREILICH Ludwig DE 40         0 *    
    PIIRTO Hannu FI 40         0 *    
  10.  ASTIER Robert FR 39 10 9 10 10      
    MÄKELÄ Sami FI 39 10 9 10 10      
    SAARI Juha-Matti FI 39 10 9 10 10      
    ÄRVÄS Rauno FI 39 10 9 10 10      
    MÜLLER Jürg CH 39 10 9 10 10      
  15.  SAVINAINEN Petri FI 39 9 10 10 10      
    BOULOT Laurent FR 39 9 10 10 10      
    KOBELT Hans-Peter CH 39 9 10 10 10      
    GUILLOU Laurent FR 39 9 10 10 10      
  19.  LEHTOSAARI Juhani FI 38              
  20.  EISL Jörg DE 37 10 9          
  21.  AUPRETRE Dominique FR 37 10 7          
  22.  MATHUBER Johann AT 37 9            
  23.  RENELLA Christian FR 37 8            
  24.  SURBÖCK Christian AT 36 9            
  25.  SALMIJÄRVI Marjo FI 36 7            
  26.  BARBET Thierry FR 35              
  27.  AIRAS Vesa FI 34 8 8          
  28.  KOUKAL Jiri CZ 34 8 7          
  29.  CHAMAYOU Gabriel FR 34 8 6          
  30.  PAOLINI Bernhard CH 34 7 9          
  31.  REEB Thomas DE 34 7 8          
  32.  KRENN Heinz AT 33              
  33.  THEELEN Harrie NL 30              
  34.  UTZMANN Peter DE 27              
A 1.  AIRAS Jussi FI 32              
  2.  KOWALSKI Jürgen DE 30              
B 1.  VAN DEN BANDT Peter NL 39              
  2.  WENDT Jürgen DE 33              
  3.  ZOTTER Maria AT 23              
* We have no score for shoot off - so we use numbers to sort the shooters !!!!


Big Bore Pistol Aggregate
Name Nation P R S U Sum
1.  RANCY Jean-Claude FR 40  40  30  40  33 38 40 39 150
2.  BONNET Jean-Claude FR 40  37  31  40  34 39 37 38 148
3.  BRUGIERE Alain FR 40  38  29  40  36 35 37 39 147
4.  KOBELT Hans-Peter CH 39  38  29  39  34 34 37 40 145
5.  LEMPOLA Esko FI 40  39  26  40  33 36 37 39 145
6.  SAVINAINEN Petri FI 37  37  32  39  33 33 39 40 145
7.  DREILICH Ludwig DE 40  39  24  40  32 35 38 38 143
8.  SAARI Juha-Matti FI 39  38  26  39  33 35 36 38 142
9.  GUILLOU Laurent FR 40  37  26  39  30 35 38 39 142
10.  ASTIER Robert FR 39  38  23  39  34 32 37 36 139
11.  HAKALA Pasi FI 40  38  21  40  33 33 36 37 139
12.  PIIRTO Hannu FI 37  38  23  40  34 30 35 39 138
13.  AUPRETRE Dominique FR 35  35  31  37  29 32 38 39 138
14.  BOULOT Laurent FR 39  37  22  39  32 31 37 37 137
15.  LEHTOSAARI Juhani FI 40  39  16  38  30 32 36 35 133
16.  JUNTUNEN Jorma FI 40  32  20  40  30 32 35 35 132
17.  RENELLA Christian FR 39  34  21  37  28 30 37 36 131
18.  ÄRVÄS Rauno FI 39  32  21  39  27 32 36 36 131
19.  BINDER Walter AT 36  34  20  40  30 30 34 36 130
20.  KLIMA Walter AT 38  33  15  40  31 30 33 32 126
21.  KRENN Heinz AT 38  30  24  33  23 24 38 40 125
22.  MATHUBER Johann AT 39  36  10  37  30 25 33 34 122
23.  CHMELIK Ivan CZ 39  40  40  29 30 30 30 119
24.  EISL Jörg DE 35  30  16  37  28 26 32 32 118
25.  PAOLINI Bernhard CH 31  31  22  34  27 26 33 32 118
26.  BARBET Thierry FR 37  31  14  35  28 27 33 29 117
27.  MÜLLER Jürg CH 34  29  11  39  27 23 30 33 113
28.  SURBÖCK Christian AT 37  23  17  36  27 19 35 32 113
29.  KOUKAL Jiri CZ 34  31  13  34  24 25 32 31 112
30.  CHAMAYOU Gabriel FR 30  21  18  34  25 25 31 22 103


Field Pistol Production
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold BRUGIERE Alain FR 35              
  Silver RUDZINSKY Gerard FR 34         4 4  
  Bronce RANCY Jean-Claude FR 34         4 3  
INT 1.  RENELLA Christian FR 33         4    
  2.  SAVINAINEN Petri FI 33         2    
  3.  KOBELT Hans-Peter CH 33         0    
    ENDER Regina AT 33         0    
  5.  WALGRAEVE Luc FR 32 8            
  6.  BOULOT Laurent FR 32 6 7          
  7.  VLASTIMIL Svarc CZ 32 6 6          
  8.  AUDOIN Daniel FR 31 8            
  9.  SURBÖCK Christian AT 31 6 7          
  10.  GUILLOU Laurent FR 31 6 6          
  11.  ROUHOVA Katerina CZ 30 7 5 9 9      
    STIBIG Gerald DE 30 7 5 9 9      
  13.  FESS Michael DE 30 6            
  14.  LEMPOLA Esko FI 30 5            
  15.  ASTIER Robert FR 29              
  16.  BINDER Walter AT 28 6            
  17.  BARBET Thierry FR 28 5            
  18.  STRIEGL Sylvia AT 27 7            
  19.  CHAMAYOU Gabriel FR 27 5            
  20.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 27 2            
  21.  FIALA Petr CZ 25 6            
  22.  CHMELIK Ivan CZ 25 4            
  23.  SAARI Juha-Matti FI 23 6            
  24.  KOUKAL Jiri CZ 23 5            
  25.  DREILICH Ludwig DE 22 7            
  26.  LEHTOSAARI Juhani FI 22 5 5          
  27.  WELTER Martin FR 22 5 2          
  28.  GARSKE Manfred DE 21 4            
  29.  PAOLINI Bernhard CH 21 2            
  30.  ÄRVÄS Rauno FI 20              
  31.  HAHNE Daniela DE 19 6            
  32.  LEITHNER Rudolf AT 19 4            
  33.  AIRAS Jussi FI 19 3            
  34.  FOISEL Georg DE 9              
A 1.  VEJVODA Zdenek CZ 23              
  2.  MERKEL Rudolf DE 20              
  3.  FRYDL Vaclav DE 18              
  4.  VEJVODA Marie CZ 17              
B 1.  FRIEDEL Klaus DE 14              
  2.  ZOTTER Maria AT 13              
  3.  PFENNINGER Heinrich Max CH 9              
  4.  POPALL Rainer DE 5              


Field Pistol Scoped
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold GUILLOU Laurent FR 38         2    
  Silver RUDZINSKY Gerard FR 38         1    
  Bronce BARBET Thierry FR 37              
INT 1.  RANCY Jean-Claude FR 35              
  2.  DREILICH Ludwig DE 34              
  3.  BOULOT Laurent FR 33         4    
  4.  ASTIER Robert FR 33         3    
    BRUGIERE Alain FR 33         3    
  6.  KOBELT Hans-Peter CH 32 8            
  7.  RENELLA Christian FR 32 6            
  8.  SAVINAINEN Petri FI 31 8            
  9.  VLASTIMIL Svarc CZ 31 7 7          
  10.  ROUHOVA Katerina CZ 31 7 4          
  11.  FIALA Petr CZ 31 6            
  12.  SAARI Juha-Matti FI 31 5            
  13.  WALGRAEVE Luc FR 30 7 7          
  14.  STRIEGL Sylvia AT 30 7 4          
  15.  AUDOIN Daniel FR 30 5            
  16.  LEHTOSAARI Juhani FI 29 6            
  17.  BINDER Walter AT 29 5            
  18.  LEITHNER Rudolf AT 29 4            
  19.  LEMPOLA Esko FI 29 3            
  20.  ENDER Regina AT 27 8            
  21.  CHMELIK Ivan CZ 27 7            
  22.  ÄRVÄS Rauno FI 27 6 5          
  23.  CHAMAYOU Gabriel FR 27 6 3          
  24.  KOUKAL Jiri CZ 26 8            
  25.  PAOLINI Bernhard CH 26 5            
  26.  MERKEL Rudolf DE 25              
  27.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 24 6 6          
  28.  WELTER Martin FR 24 6 5          
  29.  SCHRENK Andreas AT 22 5 5          
  30.  FOISEL Georg DE 22 5 3          
  31.  STIBIG Gerald DE 22 4            
  32.  AIRAS Jussi FI 22 3            
  33.  FESS Michael DE 21 7            
  34.  SURBÖCK Christian AT 21 3            
  35.  HAHNE Daniela DE 20              
  36.  GARSKE Manfred DE 18              
A 1.  VEJVODA Zdenek CZ 19              
  2.  FRYDL Vaclav DE 16              
  3.  PFENNINGER Heinrich Max CH 12              
  4.  VEJVODA Marie CZ 10              
B 1.  VAN DEN BANDT Peter NL 20              
  2.  ZOTTER Maria AT 14              
  3.  AIRAS Vesa FI 12              


Field Pistol Aggregate
Name Nation OS AS Sum
1.  RUDZINSKY Gerard FR 34  38  18 16 19 19 72
2.  GUILLOU Laurent FR 31  38  16 16 20 17 69
3.  RANCY Jean-Claude FR 34  35  15 17 17 20 69
4.  BRUGIERE Alain FR 35  33  16 13 19 20 68
5.  KOBELT Hans-Peter CH 33  32  16 13 18 18 65
6.  BARBET Thierry FR 28  37  15 15 18 17 65
7.  RENELLA Christian FR 33  32  14 12 19 20 65
8.  BOULOT Laurent FR 32  33  12 15 20 18 65
9.  SAVINAINEN Petri FI 33  31  17 12 16 19 64
10.  VLASTIMIL Svarc CZ 32  31  13 13 18 19 63
11.  WALGRAEVE Luc FR 32  30  15 15 15 17 62
12.  ASTIER Robert FR 29  33  11 13 20 18 62
13.  ROUHOVA Katerina CZ 30  31  14 9 19 19 61
14.  AUDOIN Daniel FR 31  30  13 9 19 20 61
15.  ENDER Regina AT 33  27  14 10 19 17 60
16.  LEMPOLA Esko FI 30  29  8 13 18 20 59
17.  STRIEGL Sylvia AT 27  30  14 8 17 18 57
18.  BINDER Walter AT 28  29  11 13 13 20 57
19.  DREILICH Ludwig DE 22  34  17 9 13 17 56
20.  FIALA Petr CZ 25  31  12 8 17 19 56
21.  SAARI Juha-Matti FI 23  31  11 11 15 17 54
22.  CHAMAYOU Gabriel FR 27  27  11 8 17 18 54
23.  CHMELIK Ivan CZ 25  27  11 10 14 17 52
24.  STIBIG Gerald DE 30  22  11 7 18 16 52
25.  SURBÖCK Christian AT 31  21  9 11 19 13 52
26.  FESS Michael DE 30  21  13 8 14 16 51
27.  LEHTOSAARI Juhani FI 22  29  11 11 13 16 51
28.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 27  24  8 13 12 18 51
29.  KOUKAL Jiri CZ 23  26  13 9 12 15 49
30.  LEITHNER Rudolf AT 19  29  8 8 14 18 48
31.  ÄRVÄS Rauno FI 20  27  11 9 14 13 47
32.  PAOLINI Bernhard CH 21  26  7 8 15 17 47
33.  WELTER Martin FR 22  24  11 7 13 15 46
34.  MERKEL Rudolf DE 20  25  9 7 13 16 45
35.  VEJVODA Zdenek CZ 23  19  5 9 15 13 42
36.  AIRAS Jussi FI 19  22  6 12 10 13 41
37.  HAHNE Daniela DE 19  20  8 10 9 12 39
38.  GARSKE Manfred DE 21  18  7 5 11 16 39
39.  FRYDL Vaclav DE 18  16  7 9 6 12 34
40.  FOISEL Georg DE 22  8 4 9 10 31
41.  ZOTTER Maria AT 13  14  6 6 8 7 27
42.  VEJVODA Marie CZ 17  10  5 1 10 11 27
43.  PFENNINGER Heinrich Max CH 12  3 0 8 10 21


Standing Aggregate
Name Nation SBS BBS FPOS FPAS Sum
1.  RANCY Jean-Claude FR 31  30  34  35  27 30 36 37 130
2.  GUILLOU Laurent FR 34  26  31  38  29 27 38 35 129
3.  BRUGIERE Alain FR 30  29  35  33  31 23 35 38 127
4.  SAVINAINEN Petri FI 29  32  33  31  29 24 34 38 125
5.  BOULOT Laurent FR 32  22  32  33  24 24 37 34 119
6.  KOBELT Hans-Peter CH 24  29  33  32  30 21 29 38 118
7.  RUDZINSKY Gerard FR 27  16  34  38  26 25 36 28 115
8.  ASTIER Robert FR 30  23  29  33  20 24 37 34 115
9.  AUDOIN Daniel FR 28  22  31  30  21 20 36 34 111
10.  LEMPOLA Esko FI 26  26  30  29  19 23 32 37 111
11.  BARBET Thierry FR 31  14  28  37  26 23 33 28 110
12.  ROUHOVA Katerina CZ 30  19  30  31  25 17 34 34 110
13.  RENELLA Christian FR 23  21  33  32  21 21 33 34 109
14.  FIALA Petr CZ 29  22  25  31  22 19 34 32 107
15.  BINDER Walter AT 23  20  28  29  19 20 28 33 100
16.  CHAMAYOU Gabriel FR 23  18  27  27  20 19 27 29 95
17.  SAARI Juha-Matti FI 15  26  23  31  19 18 29 29 95
18.  KOUKAL Jiri CZ 27  13  23  26  23 17 24 25 89
19.  ÄRVÄS Rauno FI 19  21  20  27  21 17 25 24 87
20.  FESS Michael DE 17  16  30  21  18 13 26 27 84
21.  LEHTOSAARI Juhani FI 17  16  22  29  18 13 24 29 84
22.  PAOLINI Bernhard CH 15  22  21  26  16 12 27 29 84
23.  STIBIG Gerald DE 20  11  30  22  16 11 31 25 83
24.  MERKEL Rudolf DE 18  19  20  25  13 13 28 28 82
25.  CHMELIK Ivan CZ 26  25  27  15 14 23 26 78
26.  VEJVODA Zdenek CZ 21  13  23  19  13 16 23 24 76
27.  GARSKE Manfred DE 16  11  21  18  13 11 17 25 66
28.  FRYDL Vaclav DE 20  11  18  16  11 17 16 21 65


Small Bore Rifle Light
80 Shot Event
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold NIKKO Marko FI 64         5    
  Silver COURQUIN Christophe FR 64         3    
  Bronce LAMPRECHT Peter AT 63         3 5  
INT 1.  ASTIER Robert FR 63         3 1  
  2.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 60              
  3.  WALGRAEVE Luc FR 58         3 5  
  4.  CANNING Matthew IE 58         3 3  
  5.  WELTER Martin FR 57              
  6.  WALSH John IE 55              
  7.  SEMI Seppo FI 53              
  8.  PEKKA Salo FI 40              
Mas 1.  ZWIAUER Ernst AT 56              
  2.  BRENNAN Derek IE 52              
  3.  SEMI Kari FI 47         3    
  4.  HLADIK JUN Pavel CZ 47         2    
  5.  OSWALD Alfred DE 44              
  6.  CYPRICH Lubos CZ 41              
A 1.  SURBÖCK Christian AT 47              
  2.  O'SHEA Patrick IE 45              
  3.  ROUHOVA Katerina CZ 44              
  4.  EGAN John IE 39              
  5.  SCANLON John IE 34 9            
  6.  KEENAN Damien IE 34 7            
  7.  SCHRENK Andreas AT 25              
  8.  ENGELHARDT Jürgen DE 22              
B 1.  BATH Andre DE 51              
  2.  SPÄTH Günter DE 42              
  3.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 39              
  4.  NAGHTEN John IE 35              
  5.  HLADIK SEN Pavel CZ 32              
  6.  KEILEN Wilfried DE 25              
  7.  SCHUH Sandra DE 24              
  8.  PETIT DE MANGE Jonathan IE 22              


Small Bore Rifle Silhouette
80 Shot Event
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold NIKKO Marko FI 69              
  Silver LAMPRECHT Peter AT 66              
  Bronce COURQUIN Christophe FR 63              
INT 1.  CANNING Matthew IE 62         3    
  2.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 62         2    
  3.  ASTIER Robert FR 59              
  4.  WELTER Martin FR 58              
  5.  WALGRAEVE Luc FR 56              
  6.  SEMI Seppo FI 52              
  7.  CYPRICH Lubos CZ 47              
Mas 1.  WALSH John IE 59              
  2.  HLADIK JUN Pavel CZ 54              
  3.  BRENNAN Derek IE 52              
  4.  SEMI Kari FI 49              
  5.  PEKKA Salo FI 46              
  6.  OSWALD Alfred DE 38              
A 1.  BATH Andre DE 56              
  2.  ROUHOVA Katerina CZ 55              
  3.  HLADIK SEN Pavel CZ 44              
  4.  O'SHEA Patrick IE 43              
  5.  ZWIAUER Ernst AT 42              
  6.  SURBÖCK Christian AT 39              
  7.  SCANLON John IE 37              
  8.  EGAN John IE 36              
  9.  ENGELHARDT Jürgen DE 33              
  10.  NAGHTEN John IE 28              
  11.  KEILEN Wilfried DE 17              
B 1.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 37              
  2.  SPÄTH Günter DE 32              
  3.  PETIT DE MANGE Jonathan IE 30              
  4.  KEENAN Damien IE 29              
  5.  SCHUH Sandra DE 28              


Small Bore Rifle Aggregate
Name Nation Light Sil. Sum
1.  NIKKO Marko FI 64  69  31 32 36 34 133
2.  LAMPRECHT Peter AT 63  66  30 31 34 34 129
3.  COURQUIN Christophe FR 64  63  32 29 32 34 127
4.  ASTIER Robert FR 63  59  31 26 34 31 122
5.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 60  62  30 26 34 32 122
6.  CANNING Matthew IE 58  62  23 29 37 31 120
7.  WELTER Martin FR 57  58  25 24 36 30 115
8.  WALSH John IE 55  59  30 25 32 27 114
9.  WALGRAEVE Luc FR 58  56  27 24 32 31 114
10.  BATH Andre DE 51  56  25 28 26 28 107
11.  SEMI Seppo FI 53  52  28 16 33 28 105
12.  BRENNAN Derek IE 52  52  24 24 30 26 104
13.  HLADIK JUN Pavel CZ 47  54  24 26 31 20 101
14.  ROUHOVA Katerina CZ 44  55  19 21 29 30 99
15.  ZWIAUER Ernst AT 56  42  22 21 33 22 98
16.  SEMI Kari FI 47  49  22 23 26 25 96
17.  O'SHEA Patrick IE 45  43  21 17 28 22 88
18.  CYPRICH Lubos CZ 41  47  16 22 26 24 88
19.  SURBÖCK Christian AT 47  39  25 13 26 22 86
20.  PEKKA Salo FI 40  46  15 22 23 26 86
21.  OSWALD Alfred DE 44  38  17 15 26 24 82
22.  SCHMIDTMAYR Reinhard AT 39  37  20 15 22 19 76
23.  HLADIK SEN Pavel CZ 32  44  12 18 23 23 76
24.  EGAN John IE 39  36  15 14 25 21 75
25.  SPÄTH Günter DE 42  32  16 17 20 21 74
26.  SCANLON John IE 34  37  18 13 19 21 71
27.  NAGHTEN John IE 35  28  14 11 19 19 63
28.  KEENAN Damien IE 34  29  10 13 19 21 63
29.  ENGELHARDT Jürgen DE 22  33  12 12 18 13 55
30.  PETIT DE MANGE Jonathan IE 22  30  10 7 20 15 52
31.  SCHUH Sandra DE 24  28  7 12 21 12 52
32.  KEILEN Wilfried DE 25  17  10 9 13 10 42


Big Bore Hunting Rifle
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold NIKKO Marko FI 34              
  Silver LAMPRECHT Peter AT 26              
  Bronce ASTIER Robert FR 25              
INT 1.  SEMI Seppo FI 23              
  2.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 18              
  3.  WELTER Martin FR 16              
Mas 1.  CYPRICH Lubos CZ 14              
  2.  MÜLLER Alexandr CZ 13              
  3.  SEMI Kari FI 11              
A 1.  ZWIAUER Ernst AT 19 8            
  2.  GIRAUD Alain FR 19 6            
  3.  HARTL Karel CZ 16              
  4.  RAMBOUSEK Pavel CZ 12              
  5.  FOURRIER Alain FR 11 3            
  6.  SURBÖCK Christian AT 11 2            
  7.  KRENN Heinz AT 7              
B 1.  BATH Andre DE 19              
  2.  SPÄTH Günter DE 13              
  3.  ENGELHARDT Jürgen DE 12              
  4.  OSWALD Alfred DE 11              
  5.  HARTLOVA Helena CZ 9              
  6.  FOISEL Georg DE 8              
  7.  SEMELIK Milos CZ 7 5            
  8.  MANLIK Jan CZ 7 2            


Big Bore Silhouette Rifle
    Name Nation Score Shoot Offs
MED Gold ASTIER Robert FR 28         2    
  Silver LAMPRECHT Peter AT 28              
  Bronce NIKKO Marko FI 27              
INT 1.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 22              
  2.  WELTER Martin FR 17              
Mas 1.  SEMI Seppo FI 20              
  2.  RAMBOUSEK Pavel CZ 17              
  3.  CYPRICH Lubos CZ 15              
A 1.  HARTL Karel CZ 21              
  2.  MÜLLER Alexandr CZ 20 5            
  3.  SEMI Kari FI 20 4            
  4.  ZWIAUER Ernst AT 19              
  5.  GIRAUD Alain FR 18              
  6.  FOURRIER Alain FR 15              
  7.  SURBÖCK Christian AT 12              
  8.  KRENN Heinz AT 8              
B 1.  BATH Andre DE 25              
  2.  SPÄTH Günter DE 16              
  3.  LASTUVKA Petr CZ 14              
  4.  ENGELHARDT Jürgen DE 12              
  5.  OSWALD Alfred DE 10              
  6.  FOISEL Georg DE 9 2            
  7.  HARTLOVA Helena CZ 9 1            
  8.  CERVENKA Miroslav CZ 7              
  9.  SEMELIK Milos CZ 5              


Big Bore Rifle Aggregate
Name Nation Hunt. Sil. Sum
1.  NIKKO Marko FI 34  27  12 15 18 16 61
2.  LAMPRECHT Peter AT 26  28  12 12 16 14 54
3.  ASTIER Robert FR 25  28  18 11 17 7 53
4.  BATH Andre DE 19  25  13 12 9 10 44
5.  SEMI Seppo FI 23  20  8 7 16 12 43
6.  BOUDSOCQ Emmanuel FR 18  22  11 8 13 8 40
7.  ZWIAUER Ernst AT 19  19  10 7 12 9 38
8.  GIRAUD Alain FR 19  18  12 6 11 8 37
9.  HARTL Karel CZ 16  21  9 4 15 9 37
10.  MÜLLER Alexandr CZ 13  20  7 7 11 8 33
11.  WELTER Martin FR 16  17  7 4 10 12 33
12.  SEMI Kari FI 11  20  5 9 11 6 31
13.  RAMBOUSEK Pavel CZ 12  17  9 4 12 4 29
14.  SPÄTH Günter DE 13  16  8 6 7 8 29
15.  CYPRICH Lubos CZ 14  15  5 7 11 6 29
16.  FOURRIER Alain FR 11  15  8 5 5 8 26
17.  ENGELHARDT Jürgen DE 12  12  7 5 6 6 24
18.  SURBÖCK Christian AT 11  12  2 5 9 7 23
19.  OSWALD Alfred DE 11  10  5 3 7 6 21
20.  HARTLOVA Helena CZ 3 3 7 5 18
21.  FOISEL Georg DE 3 6 4 4 17
22.  KRENN Heinz AT 3 3 7 2 15
23.  SEMELIK Milos CZ 6 1 4 1 12


Last modified: September 22nd, 2007, 8:23