Österreichische Meisterschaft Small Bore Rifle und Air Rifle
Tattendorf 15.10.2005
Small Bore Rifle Light
  Name Association Score R T P C Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AMSA 33            
2.  ZWIAUER Ernst SGW 26            
3.  SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 19         3  
4.  KRENN Heinz AMSA 19         2  
5.  KUNES Rudolf SGW 16            
6.  SURBÖCK Christian SV Krems 1440 15 4          
7.  PUMMER Hubert AMSA 15 2          
8.  KLIMA Walter AMSA 12            
9.  STROHMAYER Bertrand SV Graz 9 2          
10.  MUNZENRIEDER Marietta SV Graz 9 1          
11.  MATHUBER Johann AMSA 6            
12.  BAATZ Michael SV Graz 3            
13.  KAMPL Herbert SV Graz 1            


Small Bore Rifle Silhouette
  Name Association Score R T P C Shoot Offs
1.  LAMPRECHT Peter AMSA 36            
2.  SURBÖCK Christian SV Krems 1440 26            
3.  ZWIAUER Ernst SGW 22            
4.  SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 18            
5.  PUMMER Hubert AMSA 16 4          
6.  KRENN Heinz AMSA 16 3          
7.  KLIMA Walter AMSA 16 2          
8.  KUNES Rudolf SGW 15            


Small Bore Rifle Aggregate
Name Association Light Sil. R T P C Sum
1.  LAMPRECHT Peter AMSA 33  36  19 14 19 17 69
2.  ZWIAUER Ernst SGW 26  22  9 11 14 14 48
3.  SURBÖCK Christian SV Krems 1440 15  26  10 11 12 8 41
4.  SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 19  18  6 8 11 12 37
5.  KRENN Heinz AMSA 19  16  8 2 11 14 35
6.  PUMMER Hubert AMSA 15  16  6 8 10 7 31
7.  KUNES Rudolf SGW 16  15  5 4 13 9 31
8.  KLIMA Walter AMSA 12  16  5 5 13 5 28
9.  STROHMAYER Bertrand SV Graz   2 4 0 3 9
10.  MUNZENRIEDER Marietta SV Graz   1 0 6 2 9
11.  MATHUBER Johann AMSA   0 2 2 2 6
12.  BAATZ Michael SV Graz   0 0 3 0 3
13.  KAMPL Herbert SV Graz   1 0 0 0 1


Air Rifle
  Name Association Score R T P C Shoot Offs
1.  ZWIAUER Ernst SGW 31         7  
2.  LAMPRECHT Peter AMSA 31         4  
3.  SCHMIDTMAYR Reinhard SGW 26            
4.  KLIMA Walter AMSA 24            
5.  KRENN Heinz AMSA 22            
6.  KUNES Rudolf SGW 21            
7.  SURBÖCK Christian SV Krems 1440 4            


Last modified: November 17th, 2006, 19:53