Field Pistol Tattendorf 4.3.und 5.3.05


Field Pistol Production

Name Score R T P C SO    
1.  FIALA Petr 34              
2.  KUZMANIC Oskar 32              
3.  KOUKAL Jiri 31 6       1    
4.  STRIEGL Sylvia 31 * 8            
5.  MAYR Herbert 28 7            
6.  BINDER Walter 28 6 6          
7.  LEITHNER Rudolf 28 6 5          
8.  ZWIAUER Ernst 25              
9.  SURBÍCK Christian 22 7            
10.  ZODER Herbert 22 5 4 7        
11.  WISSIAK Gerhard 22 5 4 6        
12.  PUMMER Hubert 22 4            
13.  SCHMIDTMAYR Reinhard 18 4            
14.  SCHRENK Andreas 18 3            
15.  GLASER Johannes 13              
16.  MATHUBER Johann 12              

* not present at Shoot Off

Field Pistol Scoped

Name Score R T P C SO    
1.  FIALA Petr 36              
2.  BINDER Walter 32 5       1    
3.  STRIEGL Sylvia 32 * 7            
4.  MAYR Herbert 31              
5.  ZWIAUER Ernst 30 6 8          
6.  SURBÍCK Christian 30 6 6          
7.  KUZMANIC Oskar 28              
8.  PRATSCHNER Franz 27              
9.  KOUKAL Jiri 26              
10.  MATHUBER Johann 24              
11.  WISSIAK Gerhard 23 3            
12.  LEITHNER Rudolf 23 0            
13.  SCHMIDTMAYR Reinhard 21              
14.  SCHRENK Andreas 20              
15.  PUMMER Hubert 19              
16.  FOHLER Franz 17              
17.  ZODER Herbert 15              

* not present at Shoot Off

Field Pistol Aggregate

Name OS AS Agg.
1.  FIALA Petr 34 36 70
2.  STRIEGL Sylvia 31 32 63
3.  KUZMANIC Oskar 32 28 60
4.  BINDER Walter 28 32 60
5.  MAYR Herbert 28 31 59
6.  KOUKAL Jiri 31 26 57
7.  ZWIAUER Ernst 25 30 55
8.  SURBÍCK Christian 22 30 52
9.  LEITHNER Rudolf 28 23 51
10.  WISSIAK Gerhard 22 23 45
11.  PUMMER Hubert 22 19 41
12.  SCHMIDTMAYR Reinhard 18 21 39
13.  SCHRENK Andreas 18 20 38
14.  ZODER Herbert 22 15 37
15.  MATHUBER Johann 12 24 36
16.  PRATSCHNER Mike   27 27
17.  FOHLER Franz   17 17
18.  GLASER Johannes 13   13

 


Results 2003

Last modified: March 08, 2005, 19:12