Österreichische Meisterschaft Field Pistol Tattendorf 18.10.2003


Field Pistol Production

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 31              
2.  KUZMANIC Oskar 29         6    
3.  PUMMER Hubert 29         4    
4.  BINDER Walter 28 5 8 9        
5.  KRENN Heinz 28 5 8 8        
6.  KUNES Rudolf 26 5            
7.  ZWIAUER Ernst 26 4            
8.  KÖLTRINGER Heinz 25 7            
9.  SCHALLMOSER Emil 25 4            
10.  SIGART Wolfgang 24              
11.  KLIMA Walter 23 5            
12.  STRIEGL Sylvia 23 4 4 7        
13.  WELTER Johann 23 4 4 6        
14.  MAYR Herbert 23 2 5          
15.  LEITHNER Rudolf 23 2 4          
16.  SURBÖCK Christian 20              
17.  MATHUBER Johann 19              
18.  SCHRENK Andreas 15              
19.  SKLENAR Leopold 14 2            
20.  KLIMA Karin 14 1            
21.  SCHNEIDER Wilhelm 12              
22.  LOIDL Markus 4              

 

Field Pistol Scoped

Name Score R T P C SO    
1.  ZWIAUER Ernst 36              
2.  LAMPRECHT Peter 34              
3.  STRIEGL Sylvia 33              
4.  BINDER Walter 31              
5.  KUNES Rudolf 30              
6.  KUZMANIC Oskar 29 6 6 8        
7.  KLIMA Walter 29 6 6 7        
8.  SCHRENK Andreas 27 7            
9.  MAYR Herbert 27 6            
10.  PUMMER Hubert 27 5            
11.  MATHUBER Johann 26 7 7          
12.  LEITHNER Rudolf 26 7 3          
13.  KRENN Heinz 22              
14.  SIGART Wolfgang 21              
15.  PRATSCHNER Franz 18 4            
16.  WELTER Johann 18 3            
17.  KÖLTRINGER Heinz 17              
18.  SURBÖCK Christian 12              
19.  SKLENAR Leopold 6              

 

Field Pistol Aggregate

Name OS AS Agg.
1.  LAMPRECHT Peter 31 34 65
2.  ZWIAUER Ernst 26 36 62
3.  BINDER Walter 28 31 59
4.  KUZMANIC Oskar 29 29 58
5.  PUMMER Hubert 29 27 56
6.  STRIEGL Sylvia 23 33 56
7.  KUNES Rudolf 26 30 56
8.  KLIMA Walter 23 29 52
9.  KRENN Heinz 28 22 50
10.  MAYR Herbert 23 27 50
11.  LEITHNER Rudolf 23 26 49
12.  MATHUBER Johann 19 26 45
13.  SIGART Wolfgang 24 21 45
14.  SCHRENK Andreas 15 27 42
15.  KÖLTRINGER Heinz 25 17 42
16.  WELTER Johann 23 18 41
17.  SURBÖCK Christian 20 12 32
18.  SCHALLMOSER Emil 25   25
19.  SKLENAR Leopold 14 6 20
20.  PRATSCHNER Franz   18 18
21.  KLIMA Karin 14   14
22.  SCHNEIDER Wilhelm 12   12
23.  LOIDL Markus 4   4

 


Results 2003

Last modified: October 18, 2003, 18:55