Österreichische Meisterschaft Small Bore Pistol 8.-9. September 2001 Leobersdorf


Small Bore Production

Name Score R T P C SO    
1.  KLIMA Walter 39              
2.  BINDER Walter 36 9            
3.  KUZMANIC Oskar 34              
4.  STRIEGL Sylvia 31 7            
5.  WELTER Johann 31 5            
6.  ZWIAUER Ernst 30              
7.  FOHLER Franz 29 8            
8.  SCHRENK Andreas 28              
9.  KRENN Heinz 27              
10.  MENZEL Fritz 25 5 6          
11.  BLOCHBERGER Ernst 25 5 5          
12.  MAYR Herbert 24 4            
13.  SURBÖCK Christian 18              

 

Small Bore Revolver

Name Score R T P C SO    
1.  KLIMA Walter 38*              
2.  KUZMANIC Oskar 36              
3.  BINDER Walter 33 8            
4.  ZWIAUER Ernst 32              
5.  SCHRENK Andreas 30              
6.  STRIEGL Sylvia 29 7            
7.  SALIN Leo 27              
8.  KRENN Heinz 26              
9.  BLOCHBERGER Ernst 25 4            
10.  MAYR Herbert 25 3            
11.  MENZEL Fritz 23              
12.  FOHLER Franz 22 5            
13.  MATHUBER Johann 15              
14.  ZODER Herbert 4              

* Austrian Record !

 

Small Bore Standing

Name Score R T P C SO    
1.  LAMPRECHT Peter 29*              
2.  SCHRENK Andreas 16              
3.  KLIMA Walter 15              
4.  SURBÖCK Christian 14 6            
5.  KUZMANIC Oskar 14 3            
6.  ZWIAUER Ernst 14 2 4          
7.  STRIEGL Sylvia 14 2 2          
8.  KRENN Heinz 13              
9.  BLOCHBERGER Ernst 12 3            
10.  FOHLER Franz 12 2            
11.  BINDER Walter 11              
12.  MAYR Herbert 9 2            
13.  MATHUBER Johann 5 1            
14.  MENZEL Fritz 5              

* Austrian Record !

 

Small Bore Unlimited

Name Score R T P C SO    
1.  SCHALLMOSER Emil 38              
2.  STRIEGL Sylvia 37 9            
3.  GRILLMAYER Horst 36              
4.  KLIMA Walter 35              
5.  BLOCHBERGER Ernst 34 8 8          
6.  ZWIAUER Ernst 34 8 7          
7.  KUZMANIC Oskar 33 8 5 10 10      
  MAYR Herbert 33 8 5 10 10      
9.  SCHRENK Andreas 33 6            
10.  WELTER Johann 31 10            
11.  BINDER Walter 31 6            
12.  SALIN Leo 28 7            
13.  LAMPRECHT Peter 28 4 7 9        
14.  FOHLER Franz 28 4 7 8        
15.  MENZEL Fritz 26              
16.  ZODER Herbert 25              
17.  KRENN Heinz 24              
18.  SURBÖCK Christian 22 5            
19.  HOLL Stefan 22 4            

 

Small Bore Pistol Aggregate

Name P R S U Sum
1.  KLIMA Walter 39 38 15 35 127
2.  KUZMANIC Oskar 34 36 14 33 117
3.  STRIEGL Sylvia 31 29 14 37 111
4.  BINDER Walter 36 33 11 31 111
5.  ZWIAUER Ernst 30 32 14 34 110
6.  SCHRENK Andreas 28 30 16 33 107
7.  BLOCHBERGER Ernst 25 25 12 34 96
8.  FOHLER Franz 29 22 12 28 91
9.  MAYR Herbert 24 25 9 33 91
10.  KRENN Heinz 27 26 13 24 90
11.  MENZEL Fritz 25 23 5 26 79
12.  WELTER Johann 31     31 62
13.  LAMPRECHT Peter     29 28 57
14.  SALIN Leo   27   28 55
15.  SURBÖCK Christian 18   14 22 54
16.  SCHALLMOSER Emil       38 38
17.  GRILLMAYER Horst       36 36
18.  ZODER Herbert   4   25 29
19.  HOLL Stefan       22 22
20.  MATHUBER Johann   15 5   20

 


Results 2001

Last modified: September 28, 2001, 11:09